کد اقتصادی

هر شرکت یا موسسه ای بعد از به ثبت رسیدن و دریافت آگهی تاسیس باید ظرف دو ماه در دارایی تشکیل پرونده داده و جهت اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.کد اقتصادی شماره ای است ۱۲ رقمی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند، وضع شده است. این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود.
اشخاص حقیقی یا حقوقی که کد اقتصادی نداشته باشند، روند مالیاتی آنها با مشکل مواجه خواهد شد و در صورتی که اداره مالیات تشکیل پرونده ندهند در مقابل ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور علی الراس خواهند شد.
اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی:
۱- تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
۲- تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و خدمات فعالند.
اشخاص حقیقی باید دارای پروانه کسب و کار از مراجع مربوطه بوده و محل فعالیت تجاری داشته باشند و شرایط لازم برای اخذ کد اقتصادی را داشته باشند.
چه کسانی نیاز به کد اقتصادی ندارند؟
۱- مساجد و تکایا
۲- اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیت های مرتبط طراحی، خطاطی، نقاشی، نویسندگی، ترجمه کتاب، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
۳- اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.
۴- اتحادیه های امور صنفی
۵- اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند به شرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد اقتصادی:
۱- دریافت دفترچه از واحد اطلاعات و خدمات اداره دارایی و تکمیل انها
۲- دریافت فرم های مربوطه از واحد ثبت و شناسایی اداره دارایی و تکمیل انها
۳- کپی مدارک شناسایی تمام اعضای هیئت مدیره
۴- کپی اساسنامه
۵- کپی اظهارنامه شرکت( یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت های غیر سهامی)
۶- کپی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت
۷- کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس( در صورت دارا بودن)
۸- کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده است.(کپی اجاره نامه)
۹- پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارایی
۱۰- نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه

مراحل ثبت نام و اخذ کد اقتصادی:
– مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی http://tax.gov.ir
– کلیک بر روی گزینه ” ثبت نام الکترونیکی شماره اقتصادی” از منوی سمت راست و انتخاب گزینه ” ورود به سامانه”

– کلیک بر روی گزینه ” سامانه پیش ثبت نام کد اقتصادی”

– درج اطلاعات خواسته شده در سامانه
– دریافت نام کاربری و رمز ورود از جانی سازمان امور مالیاتی
– پس از دریافت نام کاربری و رمز، ورود مجدد به سامانه و تکمیل اطلاعات خواسته شده
– در پایان در صورت نبود مشکل در اطلاعات ورودی، کد اقتصادی جدید ارسال می گردد.