کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چیست؟
کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن،اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت، از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد. بر این اساس،ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.
صدورکارت بازرگانی زمانی است که بازرگانان موسسه خود را به ثبت رسانید باشند و دارای دفاتر پلمپ شده تجاری باشند.
برای دریافت کارت بازرگانی، لازم است که ابتدا در سامانه اتاق بازرگانی ثبت نام انجام شود و پس از تکمیل اطلاعات مدارک لازم جهت ارائه بصورت فیزیکی تحویل اتاق بازرگانی داده شود.
شرایط دریافت کارت بازرگانی:
الف- اشخاص حقیقی:
• داشتن حداقل ۲۳ سال تمام
• اصل کارت ملی
• اسکن و بارگذاری عکس
• اصل مدرک تحصیلی( حداقل دیپلم متوسطه)
• اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
• اصل گواهی بانکی مبنی بر تایید حساب جاری بنام متقاضی و نداشتن چک برگشتی در یکسال
• سند مالکیت یا اجاره نامه محضری بنام متقاضی(آدرس اظهارنامه)
• مدرک تولیدی معتبر
• ارائه کد اقتصادی
ب- اشخاص حقوقی:
• روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت
• اصل کارت ملی مدیرعامل
• عکس
• اصل مدرک تحصیلی( حداقل دیپلم)
• اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
• داشتن حداقل ۲۳ سال تمام
• اصل گواهی بانکی مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی بنام متقاضی
• ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه محضری
• کد اقتصادی