ثبت علامت تجاری (برند)

علامت تجاری ( برند )، علامتی است که در نهایت سادگی و و اختصار طراحی می شود و اشاره به فعالیت یک مجموعه دارد و در طراحی آن میتوان از حروف یا اشکال استفاده نمود. مرحله بعدی پس از انتخاب و طراحی یک علامت تجاری مناسب، ثبت آن است که به صورت انحصاری معرف نوع فعالیت آن مجموعه می باشد و استفاده آن توسط افراد دیگر منجر به پیگرد قانونی خواهد شد. پس ثبت علامت ضروری است.
چه علامت هایی به عنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند:
هر کلمه، حرف، عدد، ترسیمات دستی یا هندسی، عکس، شکل،رنگ یا ترکیبی از اینها که بیانگر نوع فعالیت مجموعه باشد و باعث تشخیص یک کالا از کالاهای دیگر باشد، علامت تجاری محسوب می گردد و قابل ثبت است.
چه علامت هایی به عنوان علامت تجاری قابل ثبت نیستند:
طبق ماده ۳۲ قوانین ثبت علامت، موارد ذیل قابل ثبت نیستند:
۱-نتواند کالا یا خدمات یک موسسه را از کالا یا خدامت موسسه دیگر متمایز سازد.
۲- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
۳- مراکز تجاری یا عمومی را به ویزه در مورد مبدا جغرافیایی کالا یا خدمات یا خصوصیات آن گمراه کند.
۴- عین یا تقلیید نشان نظامی، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به یک کشور،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد؛ مگر ان که توسط مقام صلاحیت دار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر گردد.
۵- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه، متعلق به موسسه سازمان دیگری در ایران باشد که معروف است.
۶- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشند مشروط بر آنکه، عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف، ارتباط وجود داشته باشد و ثبت آن به منفعت مالک قبلی صدمه بزند.
۷- عین علامتی باشد که قبلا با نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالاها یا خدمات، یا کالاها و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و مشابهت سبب گمراهی می گردد.