کارهای ثبتی خود را با به ما بسپارید

خدمات ثبتی

خدمات ثبتی

ثبت برند

صل و اساس شروع هر فعالیت تولیدی، انتخاب نام تجاری (ثبت برند) برای جلوگیری از کپی برداری سایرین می باشد. قبل از ثبت هر برندی ، اول باید ببینید آن برند در زمینه فعالیتی که مد نظر شماست، قبلا ثبت شده است یا خیر

اطلاعات بیشتر

خدمات ثبتی

ثبت شرکت

برای ثبت شرکت، ابتدا یک اسم برای شرکت انتخاب می کنید. سپس نوع و موضوع فعالیت شرکت خود را مشخص می کنید.با توجه به اینکه چند نوع شرکت داریم، با استفاده از مشاوره با شرکت ثبت رادمان، میتوانید نوع شرکت را مشخص نمایید

اطلاعات بیشتر

خدمات ثبتی

ثبت طرح صنعتی

از نظر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها یا بدون آنها، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است.

اطلاعات بیشتر

خدمات ثبتی

ثبت اختراع

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته باشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد

اطلاعات بیشتر

خدمات حقوقی

خدمات حقوقی

ورشکستگی

دارای دو شرط ضروری است: ۱- شخص تاجر باشد. یعنی شغل عادی و روزمره‌ی خود را انجام معاملات تجاری قرار بدهد. طوری‌که از آن طریق امرار معاش کند. ۲- این شخصِ تاجر از پرداخت دیون و بدهی‌های خود متوقف شده باشد. یعنی نتواند بدهی خود را بپردازد.

اطلاعات بیشتر

خدمات حقوقی

دعاوی مالکیت فکری

هرگاه هر یک از حقوق مادی و معنوی مالکین حقوق مالکیت فکری مانند حق بر علائم تجاری، اختراع و آثار ادبی و هنری ثبت شده به دلیلی مورد خدشه واقع شود و نقض گردد؛ طرح دعوی علیه ناقضان این حقوق، یکی از آثار حقوق مالکیت فکری است.

اطلاعات بیشتر

خدمات حقوقی

اسناد تجاری

منظور از اسناد تجاری در ایران، معمولا اسنادی است که از بسیاری از جهات به برات شبیه اند و خصوصیات عمده آن را دارند. برات ، سفته و چک از جمله معروفترین اسناد تجاری هستند و حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر رد و بدل شوند ، نیز تابع قانون تجارت هستند .

اطلاعات بیشتر

خدمات حقوقی

قراردادها

توافق دو یا چند شخص برای همکاری یا برقراری رابطه تجاری و غیر تجاری با یکدیگر، که ضمانت اجرایی قانونی داشته باشد را قرارداد می گویند. قصد و رضایت درونی دو طرف بر انجام یا عدم انجام کاری برای وقوع یک قرارداد، کفایت می کند.

اطلاعات بیشتر